Blog

Zasady eksploatacji osuszaczy kondensacyjnych

Korzystanie z osuszacza kondensacyjnego we właściwy sposób ma ogromne znaczenie z kilku powodów. Po pierwsze pozwoli na szybkie i sprawne wysuszenie powierzchni. Z drugiej zaś strony przestrzegając kilku zasad zapobiegniemy konsekwencjom ewentualnego, nieprawidłowego korzystania z osuszaczy. Nieprawidłowa eksploatacja może doprowadzić nie tylko do spowolnienia całego procesu, ale także do uszkodzenia suszonej powierzchni. Dowiedz się jak zlikwidować wilgoć w domu, oto najważniejsze zasady.

10 najważniejszych zasad

  1. Temperatura powietrza. Osuszacz kondensacyjny może działać w pomieszczeniach, w których temperatura oscyluje między 0 a 35°C. Działanie będzie najbardziej efektywne, gdy temperatura pomieszczenia wynosić będzie powyżej 20°C.
  2. Wilgotność. Osuszacz kondensacyjny zadziała najlepiej, gdy wilgotność względna powietrza będzie wahać się między 35 a 90%.
  3. Izolacja przeciwwodna. Osuszacze należy stosować tylko na powierzchniach posiadających instalację przeciwwodną i przeciwwilgociową. W przeciwnym razie osuszacz będzie chłonął wilgoć zza ściany.
  4. Zamknięte pomieszczenia. Osuszacze kondensacyjne przeznaczone są do stosowania w pomieszczeniach zamkniętych. Uszczelnić należy także wszelkie kratki wentylacyjne.
  5. Osuszacz powinien znajdować się w odległości 0,2 – 0,5 m od ściany.
  6. Osuszacz powinien stać na środku pomieszczenia.
  7. Nie należy stawiać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła.
  8. Osuszacz musi mieć swobodny dostęp do powietrza. Na osuszaczu nie należy kłaść żadnych przedmiotów. Nie zasłaniamy też wlotu i wylotu powietrza.
  9. Osuszacz może niwelować zawilgocenie ściany o grubości do 1m.
  10. Osuszacz należy zawsze transportować w pionie.

Są przypadki, w których przydaje się osuszacz powietrza. Jaki wybrać osuszacz: adsorpcyjny czy kondensacyjny? Na to pytanie odpowiadamy w kolejnym poradniku.