Osuszanie mikrofalowe

Jedną z oferowanych przez nas metod jest osuszanie mikrofalowe. To jedna z najbardziej efektywnych metod szybkiego osuszania budynków. Doskonale sprawdzi się do osuszania po zalaniach, budynków zabytkowych, obiektów mocno zawilgoconych, piwnic, mieszkań a także do usuwania pleśni i grzybów ze ścian.

Osuszanie mikrofalami opiera się na prawie absorpcji energii promieniowania. Pod wpływem pola elektromagnetycznego cząstki wody, białka, tłuszczu oraz żywic zaczynają drgać. To prowadzi do tarcia i wydzielania ciepła.

W opisywanej technologii mikrofale działają w głębi materiałów budowlanych (cegła, beton itp.). Mikrofale w mokrej powierzchni wytwarzają o wiele więcej ciepła niż w przypadku suchych materiałów. Dzięki temu podczas działania mikrofal wytwarza się bardzo dużo ciepła, dzięki czemu woda zaczyna odparowywać.

Metody tej nie należy kojarzyć z podgrzewaniem materiału, lecz z bezpośrednim oddziaływaniem mikrofal na wodę związaną z materiałem muru. Ogrzewanie się otaczającego materiału jest dodatkowym skutkiem parowania wody.

Generator mikrofalowy powoduje wypychanie wody znajdującej się w kapilarach w kierunku lica ściany. Woda powoli przemieszcza się do zewnętrznych warstw konstrukcji, skąd jest odparowywana.

Osuszanie mikrofalowe ma bardzo dużo zalet:

  • Bezinwazyjność. Z tego też powodu metodę tę stosuje się w przypadku zabytków. Nie trzeba bowiem nawiercać ścian, skuwać tynków. Nie mamy też do czynienia z hałasem.
  • Niszczenie grzybów i bakterii, które znajdują się w osuszanych powierzchniach. Dzięki temu nie trzeba stosować dodatkowych metod dezynfekcji i usuwania wykwitów.
  • Bezpieczeństwo. Nie ma potrzeby opuszczania budynku na czas osuszania. Nie ma bowiem ryzyka dla zdrowia ludzi. Mikrofale nie wpływają negatywnie na znajdujące się wewnątrz ścian i podłóg instalacje hydrauliczne.

Osuszanie mikrofalami można przeprowadzać niezależnie od pory roku i temperatury powietrza. Mikrofale osuszają powierzchnie 10 razy szybciej niż inne metody. Ponadto osuszacze nie pobierają dużo prądu, co pozwala na duże oszczędności. To też dosyć efektywna metoda, gdyż cały proces skoncentrowany jest na wilgotnych obszarach, nie ogrzewając przy tym powietrza wokół. Dzięki temu cały proces jest szybszy i bardziej sprawny.

Osuszanie mikrofalowe - cena

Parametry osuszacza Cena – do 7 dni Cena – pow. 7 dni Kaucja
wyd. 50l/24h, przepływ 350m3/h 40zł 45zł 500zł
wyd. 80l/24h, przepływ 680m3/h 60zł 55zł 1000zł
wyd. 80l/24h, przepływ 1000m3/h 65zł 60zł 1000zł

* cena za 1 dzień

osuszanie MPI baner